Friday, December 3, 2021
HomeChinese SpokenIntermediate Spoken Chinese (Book+CD

Intermediate Spoken Chinese (Book+CD

By Liu Delian, Liu Xiaoyu, Paperback, Simplified Chinese Characters, Pinyin. Vocabulary with English translation, 7.25? x 10.25?, Book 1: 226 pages, Book 2: 199 pages, Book 3: 178 pages, 2 Audio CDs/Each Book

ChinaSprout promotes learning of Chinese language and culture by providing Chinese and English books relating to Chinese language, Chinese test, Chinese food, Chinese zodiac, Chinese symbols, Chinese music, Chinese tea, Chinese calligraphy, Chinese New Year, Moon Festival, Spring Festival, Dragon Boat Festival and Chinese Arts. We also sell Chinese crafts, Chinese clothes and silk clothing.

Intermediate Spoken Chinese (Book+CD)

Published by Peking University, this set of textbooks are developed for students who have already learned elementary spoken Chinese and can communicate in Chinese in more complex conversations. Each lesson consists of sample conversations, vocabulary, drill explanation in Chinese, exercises on reading, situation dialogues, games, and more situations you face in your daily life. Price is for each book and 2 audio CDs.Elementary SpokenChineseis also available.

TheAdvanced Spoken Chinese Improvementis also available.

Book 3:1) Jia Qi Guo de Zen Mo Yang? 2)Ni Men Ke Yi Shang Men Fu Wu Ma? 3) Wo Xiang Zai Ni Men Zhe Ding Ji Ge Cai 4)Fu Jin Na You Xiou Che De? Kou Yu Zhi Shi (I): a.Jing Ci Yu Qian Ci Zai Li Mao Yu Yan Zhong de Shi Yong b.Li Mao Yu Yan Zhong de Ke Tao Hua Kou Yu Chang Yong Yu (I): Zi Jian 5) Wo Xi Huan Shang Wan 6)Wo Yie You Kao Li Shi Yan Jiu Sheng de Da Suan 7)Jin Tian Shi Qing Nian Jie 8)Shui Bu Xiang Rang Zi Ji de Hai Zi Shang Da Xue Ya? Kou Yu Zhi Shi (II): a. Xian Dai Han Yu Kou Yu Zhong de Jin Ji Yu Yu Wei Wan Yu b.Jing Ju, Ge Yan Zai Xian Dai Han Yu Kou Yu Zhong de Shi Yong Kou Yu Chang Yong Yu (II): Chen Shu 9)Mai Che Bu Ru Zu Che10)Ni Xian Yao Ge Hai Zi Ma? 11) Wo Men de Cheng Shi Sheng Huo Hai Que Shao Dian Shen Mo Ne? 12) Ni Men Zi Ji Zhao Gong Zuo Rong Yi Ma? Kou Yu Zhi Shi (III): a. Guan Yong Yu b.Xie Hou Yu Kou Yu Chang Yong Yu (III):Jiao She 13) Nong Cun de Yin Xiang 14)Hao Ren Lao Li de Gu Shi 15)Chang Shou Zhi Nan(Xiang Sheng) 16)Zhu Ni YiLu Shun Feng Kou Yu Zhi Shi (IV): a. Dong Wu Zai Kou Yu Chang Yong Yu Zhong de Yu Yi b.Zhi Wu Zai Kou Yu Chang Yong Yu Zhong de Yu Yi Kou Yu Chang Yong Yu (IV):Zhi Ci

Book1:1) Lai, Ren Shi Yi Xia 2) Shi Zai Zheer Xuan Ke Ma? 3) Man Man Jiu Xi Guan Le 4) Ni Neng Bu Neng Bang Wo Zhao Yi Ge Fu Dao Lao Shi? A. Kou Yu Zhi Shi (I): a.Shang Sheng (San Sheng) De Bian Diao b. Yi He Bu De Bian Diao B. Kou Yu Chang Yong Yu (I): a. Wei Hou Yu Han Xuan b. Jie Shao Yu Zi Wo Jie Shao 5) Ni Chu Men Xi Huan Zuo Shen Mo Che A? 6) Wo Xiang Da Ge Dian Hua 7) Ni Ke Yi Ji Te Kuai Zhuan Di 8) Wo Zai Xiao Wai Zu Le Fang Zi A. Kou Yu Zhi Shi (II): a. Yu Qi Ci Ba De Zhu Yao Yong Fa b. Yu Qi Ci Ne De Zhu Yao Yong Fa c. Yu Qi Ci Ma De Zhu Yao Yong Fa B. Kou Yu Chang Yong Yu (II): a. Da Ting Yu Qing Qiu b. Gan Xie Yu Dao Qian 9) Ni Xian Mai Shen Mo Yi Fu? 10) Zai Men Zai Zhe Zhao Zhang Xiang Ba 11) Hen Gao Xing Neng Zai Ni Jia Zuo Ke 12) Xie Xie Ni Men De Rer Qing Zhao Dai Kou Yu Zhi Shi (III): a. Yu Qi Ci A De Yin Bian b. Han Yu Kou Yu Zhong Chang Yong De Ji Ge Gan Tan Ci Kou Yu Chang Yong Yu (III): a. Zan Tong Yu Tong Yi b. Yi Jian Yu Jian Yi 13) Ni Jiao Wo Zuo Zhe Ge Cai Ba 14) Wo Hai Shi Xi Huan Zhong Guo De Min Ge 15) Zhao Yi Zuo You Ming De Shan Qu Pa 16) Wo Men Xiang Liao Jie Yi Xia Liu Xue Sheng De Zhou Mo Sheng Huo Kou Yu Zhi Shi (IV): a. Kou Yu Zhong Biao Shi Li Jiu De Chang Yong Ci Yu b. Kou Yu Zhong Chang Jian De Fan Wen Ju Kou Yu Chang Yong Yu (IV): a. Chen Zan Yu Jing Tan b. Bu Man Yu Bao Yuan 17) Na Li Na Li 18) Wo Zai Zhong Guo De Liu Xue Sheng Huo 19) Wo Jue De Zhe Shi Xue Kou Yu De Zui Hao Fang Fa 20) Kan Kan Zhong Guo Ren Zen Yang Guo Chun Jie Kou Yu Zhi Shi (V): a. Cha Shuo Yu Kou Yu Zhong De Cha Ru Ru b. Cheng Du Bu Yu De Chang Yong Xing Shi Kou Yu Chang Yong Yu (V): a. An Wei Yu Quan Jie b. Dan Xin Yu Fa Chou

Book 2:1) Xian Ting Ting Wo De Zhong Gao Ma 2)WoXiang Xue Zhong Guo GongFu3) Wo Xi Huan He Si Ji Liao Tian 4)Jin Tian Wo Qing Ke Kou Yu Zhi Shi (I): a.Kou Yu Zhong De Qing Sheng Xian Xiang b.Er Hua Zai Kou Yu Zhong De Yin Bian Gui Lu Kou Yu Chang Yong Yu (I): Jie Dai Yong Yu 5) Du Shu Shi Yi Zhong Xiang Shou6)Wo Cong Xiao Jiu Xi HuanKan Zu Qiou7)Mei Ge Ren You Mei Ge Ren De Ai Hao8)Yi Jia Yao Shi You Liang San Ge Dian Shi Jiu Hao Le Kou Yu Zhi Shi (II): a. Han Yu Lang Du De Zhong Yin b.QuXiangBu Yu DeFa Yin Kou Yu Chang Yong Yu (II): Zhu He Yong Yu 9) Zao Chi Hao, Wu Chi Bao, Wan ChiShao 10)Chuan Shang Qi Pao Zhen Shi Ting Piao Liang De11) Piao Liang Bu Piao Liang Bu Shi Zui Zhong Yao De 12) Wo Jin Tian Shen Ti Bu Shu Fu Kou Yu Zhi Shi (III): a. Xing Rong Ci De Chong Die b. Xiang Sheng Ci Kou Yu Chang Yong Yu (III):Dan Ni Yu Dao Ma Fan De Shi Hou13) Wo Men Zheng Zhun Bei Quan Shi De Long Zhong Da Sai Ne 14) Shuo Bian Jiu Bian (Huan Dan Ju) 15) Zan Gou Le Qian, Qu Tang Xin Ma Tai 16) Ni Neng Gei Wo Tui Jian Yi Tiao Zui Jia Lu You Lu Xian Ma ? Kou Yu Zhi Shi (IV): a. Shu Ci Zai Kou Yu Yu Yan Zhong De Yun Yong b. Fei Zhu Wei Ju Kou Yu Chang Yong Yu (IV): Lu You Chang Yong Yu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments